Ankieta


wyniki

RYS HISTORYCZNY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY LIPNICA I JEJ FILII.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY LIPNICA

Ustalenie początków istnienia macierzystej jednostki, jaką jest Biblioteka Publiczna w Lipnicy, było bardzo trudne, ponieważ cała dokumentacja do roku 1970 uległa zniszczeniu z powodu pożaru, jaki miał miejsce w Bibliotece w roku 1970.

Udało się jednak dotrzeć do jednej z najstarszych mieszkanek z Lipnicy, pracownicy świetlicy, która posiadała kilka cennych wiadomości na temat funkcjonowania Biblioteki. W wywiadu, jaki przeprowadzono wynika, że Biblioteka rozpoczęła swoją działalność zaraz po wojnie. Datą, jaką wskazywała rozmówczyni był rok 1955. W Bibliotece pracowała wówczas pani Agnieszka Machut, która wcześniej pełniła stanowisko sekretarki w Diecezji Pelplińskiej. Mąż pani Machut, zajmował stanowisko kierownika szkoły. Obok Biblioteki znajdowała się świetlica, gdzie była scena, na której rozgrywane były szkolne sztuki i przedstawienia. W roku 1965 państwo Machut wyprowadzili się z Lipnicy, po czym stanowisko bibliotekarki przejęła pani Krystyna Adamczyk.

W grudniu 1970 roku, w okresie między świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem, kiedy świetlica była już przygotowana na zabawę sylwestrową, w budynku, w którym mieściły się zarówno świetlica jak i Biblioteka, wybuchł pożar. To właśnie wtedy spaliła się cała dotychczasowa dokumentacja Biblioteki Publicznej Gminy Lipnica. Podczas rozmowy z mieszkanką Lipnicy uzyskano informację, że po pożarze Biblioteka mieściła się do roku 1972 w mieszkaniu pani Krystyny Adamczyk.

Rok 1971 był czasem bardzo trudnym w życiu Biblioteki, gdyż cały księgozbiór, który mieścił się w placówce, spłonął. W związku z tym, od początku trzeba było gromadzić księgozbiór. Bardzo ważna była w tym czasie aktywność samych czytelników, którzy chętnie przekazywali książki na rzecz Biblioteki. Dzięki temu Biblioteka powiększyła swoje zbiory o 370 pozycji, w roku 1971 jej księgozbiór liczył już 1373 woluminy.

W roku 1973 księgozbiór przeniesiono z mieszkania prywatnego do lokalu po dzisiejszym byłym przedszkolu. Nastąpiła wówczas poprawa warunków lokalowych, powierzchnia zwiększyła się o 28m2, w których zorganizowano czytelnię. W mieszkaniu pani Adamczyk nie było możliwości utworzenia takiego pomieszczenia.

W roku 1980 zmodernizowano lokal Biblioteki. W tym czasie placówka dysponowała dwoma pomieszczeniami o powierzchni 40m2. Funkcjonowała tam do roku 1983.

W czerwcu 1983 roku Bibliotekę przeniesiono na poddasze budynku Domu Strażaka. W 1985 roku pani Krystyna Adamczyk ze względów osobistych, przekazała stanowisko kierownicze pani Elżbiecie Kiedrowskiej, która piastowała  stanowisko kierownika Biblioteki Publicznej Gminy Lipnica do sierpnia 2016 roku. Dziś Biblioteką kieruje Pani Justyna Stoltman. 

Od 01.09.2019 r. Biblioteka mieści się przy ul. Szkolnej 4 w Lipnicy.

 

FILIA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY LIPNICA W BRZEŹNIE SZLACHECKIM. 

 

Filia Biblioteki Publicznej w Brzeźnie Szlacheckim jest jedną z najstarszych bibliotek w gminie Lipnica. Według informacji, jakie udało się uzyskać od najstarszych mieszkańców Brzeźna wynika, że powstała już przed II wojną światową. Niestety, na czas wojny jej działalność została zawieszona.

W roku 1948 jej funkcjonowanie przywrócono. Z oględzin posiadanych przez Bibliotekę dokumentów wynika, że pierwszy wpis do księgi inwentarzowej został umieszczony właśnie w tym roku, a stan księgozbioru wynosił 340 woluminów. Biblioteką kierował wówczas pan Stanisław Kamiński, który pracował w placówce do roku 1954. Wtedy też Biblioteka znajdowała się w nieistniejącym już dziś budynku, w którym oprócz Biblioteki były też mieszkania socjalne.

Kolejnym pracownikiem Biblioteki w Brzeźnie była pani A. Janicka. Kierowała placówką w latach 1954-1973. Pod koniec kariery zawodowej pani Janickiej, w roku 1973, Bibliotekę przeniesiono do gmachu, w którym mieściła się niegdyś siedziba Urzędu Gminy.

W roku 1973 pieczę nad Biblioteką przejęła pani Anastazja Swiątek-Brzezińska. Pracowała w niej do roku 1993 aż do momentu przejścia na emeryturę. W tymże czasie, pracę w Bibliotece przejęła pani Lucyna Swiątek-Brzezińska, która kieruje placówką do dziś.

 W 2002 roku, z powodu sprzedaży lokalu, w którym mieściła się Biblioteka, władze gminy zadecydowały o kolejnym przeniesieniu placówki do pomieszczenia zastępczego, po byłym przedszkolu. Biblioteka mieściła się tam przez rok. W latach 2003-2008 Biblioteka po raz kolejny została przeniesiona. Tym razem instytucję usytuowano w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. W październiku 2008 roku ponownie zadecydowano o zmianie lokalu Biblioteki. Od tamtej pory do dziś siedziba Biblioteki mieści się do przy ul. Jana Pawła II.

 

FILIA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY LIPNICA W BOROWYM MŁYNIE

Filia Biblioteki Publicznej w Borowym Młynie powstała nieco później niż Biblioteka w Brzeźnie Szlacheckim. Pierwszy wpis do księgi inwentarzowej nastąpił 19 marca 1960 roku za sprawą ówczesnej kierowniczki placówki pani Lewandowskiej, która pracowała w instytucji do roku 1964. W tym czasie Biblioteka mieściła się w domu prywatnym w Borowym Młynie, u Państwa Myszków. Był to jeden duży pokój, w którym znajdowały się książki i stół.

Następcą pani Lewandowskiej był pan Zygmunt Buczkowski, nauczyciel historii i geografii w szkole w Borowym Młynie, który także pracował w domu p. Myszków. Kierował Biblioteką w latach 1964-1970. Najprawdopodobniej zrezygnował z pracy w tej instytucji kultury ze względów osobistych. Trzeba nadmienić, że w owych latach działał przy Bibliotece Klub Rolnika. Pierwszy wpis do księgi Klubu widnieje z datą 23.06.1968 roku. Początkowo jego członkowie spotykali się głównie, by oglądać telewizję, ponieważ Klub dysponował jedynym wówczas telewizorem we wsi. Z czasem jednak działania Klubu były bardziej urozmaicone.

Bibliotekę po panu Buczkowskim przejęła pani Jadwiga Rudnik (z d. Sroka), nauczycielka muzyki, która prowadziła chór i zespoły taneczne (specjalizowała się w tańcach kaszubskich). W czasie pracy pani Jadwigi Rudnik Biblioteka aż trzy razy zmieniła swoje lokum. Początkowo, z domu Myszków, przeniesiono placówkę do domu prywatnego, gdzie mieszkali państwo Hapka. Było tam jednak bardzo zimno, dlatego też później Bibliotekę usytuowano w domu prywatnym u państwa Skiba. Kolejnym miejscem, do którego przeniesiono Bibliotekę było mieszkanie państwa Czudek, którzy wynajmowali je państwu Ginter. Tutaj także podobnie jak wcześniej, do dyspozycji Biblioteki był także jeden pokój.

Kiedy pani Jadwiga Rudnik ze względów osobistych zrezygnowała z pracy, jej stanowisko w roku 1980 przejęła kolejna bibliotekarka, pani Jolanta Gliszczyńska (z d. Gawron),urzędniczka. Pracowała ona w Bibliotece przez dwa lata.

Kiedy wyszła za mąż i wyprowadziła się z Borowego Młyna, pracę w placówce podjęła pani Maria Szypryt (z d. Stoltmann), która pracuje tam do dziś.

W maju 1989 roku nastąpiło kolejne przeniesienie Biblioteki, tym razem do Domu Strażaka, gdzie instytucja ta otrzymała do dyspozycji jedno wąskie pomieszczenie. Pod koniec roku 2012 przeprowadzono remont zarówno Domu Strażaka, jak i Biblioteki. Dzięki temu placówka zyskała dodatkowe pomieszczenie o łącznej powierzchni 47m2. Tym sposobem wydzielono wypożyczalnię i czytelnię. Wyodrębniono także osobne wejście do budynku, z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, chociaż Biblioteka nadal znajduje się na piętrze.

 

FILIA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY LIPNICA W ZAPCENIU

Początki Filii Biblioteki Publicznej w Zapceniu sięgają roku 1960. 13 października tego roku odnotowano pierwszy wpis do księgi inwentarzowej księgozbioru. Wpisu dokonał ówczesny kierownik instytucji, pan Józef Ambroziewicz, nauczyciel matematyki. Siedziba Biblioteki mieściła się wówczas w Szkole Podstawowej w Zapceniu, gdzie duża klasa została podzielona na dwie części. Jedna z nich została zagospodarowana właśnie na Bibliotekę. Warto zaznaczyć, że budynek szkoły w Zapceniu powstał w roku 1868 a pierwszy dzwonek po      II wojnie światowej rozbrzmiał 17 września 1945.

Pan Józef Ambroziewicz prowadził Bibliotekę przez 20 lat. Potem jego miejsce zajęła żona, pani Rozalia Ambroziewicz. W sprawozdaniu Biblioteki Publicznej Gminy Lipnica za rok 1981 odnotowano, że w roku tym nie było żadnych zmian w kadrze Biblioteki poza ta jedną w Zapceniu.

W 1984 roku przyjęto nowego pracownika do filii w Zapceniu, Irenę Lew-Kiedrowską, nauczycielkę, ponieważ była kierowniczka Rozalia Ambroziewicz przeszła na emeryturę . Wraz ze zmianą kierownika, nastąpiło przeniesienie Biblioteki ze szkoły do mieszkania prywatnego pani Ireny Lew-Kiedrowskiej.

W 2006 roku, władze gminy zadecydowały o powrocie księgozbioru filii w Zapceniu z mieszkania prywatnego do dawnego pomieszczenia w szkole podstawowej.

Pod koniec 2015 roku zlkiwidowano filię Biblioteki. W miejsce to utworzono punkt biblioteczny, który działał przez ponad rok.

Licznik odwiedzin: 70156