Ankieta


wyniki

Sprawozdanie z kursu komputerowego „E-lementarz...

04.04.2016

       Dnia 17.03.2016 r. w Filii Biblioteki Publicznej Gminy Lipnica w Brzeźnie Szlacheckim zakończył się kurs komputerowy „E-lementarz Internetu”. W zajęciach komputerowych adresowanych dla osób powyżej pięćdziesiątego roku życia wzięło udział 9 osób. Kurs poprowadził informatyk pan Robert Warnke. Było to sześć cotygodniowych spotkań, trwających dwie godziny. Program zajęć był zgodny z wnioskiem o przyznanie dofinansowania na wyżej wymieniony cel. Uczestnicy kursu uczyli się m. in. wysyłania e-maili z załącznikami, pracy w edytorach Word i Paint, importowania zdjęć z aparatu cyfrowego na dysk. Kurs został zakończony pogadanką na temat niebezpieczeństw związanych z korzystaniem z sieci komputerowej. Terapeuta pani Agnieszka Golińska ostrzegła też przed uzależnieniami od Internetu i gier komputerowych. Każdy uczestnik otrzymał dyplom ukończenia kursu komputerowego. Wszyscy zgodnie wyrazili swoje zadowolenie z uczestnictwa w kursie.

Zadanie zostało sfinansowane z Budżetu Gminy na 2016 – Funduszu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.


czytaj dalej...

Licznik odwiedzin: 57693